top of page

Ankers van Licht: Blijf in je Lijf


Weet je wat zo mooi en hoopvol is? Zelfs in tijden als deze…?

De ziel is voor alle zekerheid verankerd in de aarde, in onze billen, in de kristallen, de planten en alles wat ons omringt. God / Godin wist dat de mens vroeg of laat de ziel en de bezieling wilde uitroeien.

De mens wil graag macht. Macht over de ander, macht over dieren, macht over de aarde en zelfs macht over zichzelf en de eigen ziel en gevoelens. God / Godin heeft natuurlijk uit voorzorg overal ankers van licht en van de ziel geplaatst. Echt waar, geloof het maar gerust. In de stemmen van de wind, in het getjilp van vogels, in de kristallen die uit de aarde komen, in onze billen, heupen, in ons blije vlees, in onze borsten en buiken. Overal zijn als het ware lichtpuntjes of ankers van licht geplaatst.

Zodat als er donkere tijden zouden aanbreken op Aarde en de mens er alles aan gaat doen de lucht steeds meer te vervuilen waardoor onze geest steeds zwaarmoediger dreigt te worden en steeds moeilijker en langzamer de signalen en stem van de ziel opvangt, we nog steeds toegang tot de Bron van leven hebben.

De Bron van onze ziel en bezieling. God / Godin was zo wijs dat hij onze ziel in onze beweging, in onze handen, in onze creativiteit, in onze eigen stem, in ons gebed, in onze verbindingen met het leven om ons heen verankerd heeft.

Veel westerse mensen zijn dit vergeten en denken dat ze hun ziel en de connectie ermee vooral via de lucht, de geest en de hemel kunnen vinden en maken zich terecht druk over de vervuiling en belemmeringen die er geplaatst worden om onze geest te vertroebelen. Dat gebeurt ook. Ik geloof zeker dat er altijd een machtsysteem gaande is onder mensen die de ander wil beheersen. Maar denk je werkelijk dat God / Godin / De Bron waaruit we zijn ontstaan (noem het wat je het wilt noemen) hier niet tegen opgewassen is?

De mens is simpelweg te nietig om de connectie met de ziel en bezieling te verbreken. Zelfs als we opgesloten worden, lam gelegd zouden worden, dan nog: de ziel is in ons en in alle leven om ons heen verankerd.

Misschien halen we de inspiratie steeds minder gemakkelijk uit de lucht en uit onze hoofd of geest, maar ons lijf, ons hart, onze buik, de aarde zelf is ons gegeven om deze verankering van licht voor altijd veilig te stellen.

Daarom dijt je energie ook direct uit als je met blote voeten op de aarde loopt, als je een kristal om je heen zet, als je planten gebruikt voor heling, als je met dieren bent, als je schoonheid ziet of creëert, als je danst of zingt of schrijft. Dan wordt iedere connectie die ooit bezwaard of geblokkeerd werd door de moderne technologie of indoctrinatie teniet gedaan. En echt, ik geloof daarin met heel mijn hart en ziel.

Vooral in deze tijden is de weg die we mogen bewandelen niet vanuit ons hoofd naar meer kennis of wijsheid van de geest maar juist naar beneden, ons sappige lijf en de warme aarde in. Ons lichaam is alles wat we hebben, werkelijk hebben en ons lichaam verbindt zich met de aarde, alle dagen en nachten van ons bestaan, via de zwaartekracht. Maar zou dit woord niet eigenlijk veranderd moeten worden en zouden we het niet eigenlijk draagkracht van het licht moeten gaan noemen?

Als we ons durven verbinden met ons hart, ons instinct, onze voeten en billen en de aarde en alle wezens om ons heen, kunnen we simpelweg niet verloren gaan in duisternis of verwarring.

Hemeltje lief nee, overal zijn ankers voor de ziel en van het licht neergelegd en geplaatst, let maar eens heel goed op. Open die vijf poortjes naar God / Godin / De Bron en laat je zintuigen zich weer voeden met dat wat verlicht en blij maakt. De ziel en het licht zijn er altijd. Voor hen die dicht in hun blije en vrije lijf blijven is er een verbinding met de aarde die ongehinderd doorgaat, bijna geheim en ondergronds haar bezieling vindt en nooit uitgeroeid kan worden.

So don't worry, het zal ze, of de technnologie of de chemtrails of de vaccinaties of wat dan ook niet lukken! Die uitroeiende mens die de ziel wil laten verdwijnen om macht te krijgen is niet sterk genoeg. De mens is simpelweg te nietig om dat te laten gebeuren. Er zijn teveel ankers van licht geplaatst op plekken waar ze niet bij kunnen en wij, simpele zielen, wel!

Wij voelen die ankers als we eerlijk zijn. Wij voelen bij welke mensen we horen of opleven, welke wezens ons hart verblijden, welke planten onze voeten doen zingen, welke muziek onze billen van blijheid doen trillen, wij voelen waar we het licht kunnen voelen en voeden van de ziel.

En dat gevoel, die intuïtie die niet alleen in je geest zit maar diep verankerd in je lichaam, daar kan en mag je ten allen tijden een beroep op doen. Dat is je geschonken, gegeven door de Schepper van al. Maar maak er bewust gebruik van, ga een tijdje uit je hoofd, zelfs wat meer uit de geest, uit de duidingen en theorieën en bangmakerij en daal af naar je eigen hemelhuis: je lichaam.

De tempel waar je de connectie altijd en direct kunt herstellen, waar je ook bent, wie je ook bent en waar je ook maar vandaan komt.

De ankers van licht zijn overal. En of je nu een shaker bent, een breaker, een maker, een faker of een waker: verbind je hiermee. Het is belangrijk in deze tijd. Zo kun je naast je idealisme ook optimistisch en gevoed blijven en word je niet zwaarmoedig van alles wat je leest en in de wereld van alledag aantreft.

En laat ook de ander in zijn of haar waarde. Je hebt bouwers (makers), je hebt ook breakers (mensen die oude bestaande structuren aan het licht willen brengen en uit de weg willen ruimen, zoals bijvoorbeeld racisme en seksisme of onrecht). Deze mensen zijn van evenveel belang als de makers of de wakers.

De breakers zorgen dat de waarheid aan het licht komt in de wereld en dat die oude structuren op hun grondvesten gaan trillen zodat er iets nieuws kan ontstaan. De shakers (losmakers) zijn de kunstenaars, de lachers, de spelers, de dansers en zangers. Ze shaken los, ze brengen in beweging en brengen je thuis en op reis. De wakers zijn degenen die wakker maken, soms met luid kabaal, soms roepend of schreeuwend, soms juist met de kracht van stille aanwezigheid. De fakers zijn de mensen die net doen of er niks aan de hand is en alles perfect is, inclusief zijzelf. En ook de fakers hebben we nodig, want misschien zien zij wel een perfectie die wij nog niet getraceerd hebben. Een perfectie in alles wat is zoals het is. Dus word niet boos op een ander omdat hij of zij iets sloopt terwijl jij iets wilt bouwen. Of omdat de ander iets wakker maakt waar jij net een warm dekentje overheen wilde leggen. Alle type mensen zijn nodig en kunnen samenwerken. Doe waarvoor jij kwam zo goed als je kunt en met bezieling. Dat is alles wat telt.

Het valt mij zo vaak op dat mensen ook nog eens met elkaar gaan strijden over hoe we de ziel, het licht, de bezieling moeten waarborgen en vasthouden.

We hoeven haar niet vast te houden, we hoeven haar niet eens te vinden. We hoeven ons enkel te verbinden. Alle ankers zijn er allang geplaatst, door een kracht veel wijzer en grootser dan wij. En laten we dus allemaal samenwerken, zodat er een nieuwe wereld gebouwd kan gaan worden die gestoeld is op liefde, wederzijds respect, spel, lachen, lust, leven in al onze facetten, kleurrijkheid en uitbundigheid. Wie weet ligt het grootste anker van licht wel in ons hoopvol en schaterend lachen, wie zal het weten...

Daar teken ik voor. Jij ook?

Art: African Yemaya, Goddess of the Ocean and Abundance. By Pippa

Column

Recente berichten
bottom of page